รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Journal Name : Journal of Scientific Research Chulalongkorn University
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 0125-6335
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.พญาไท ปทุมวัน กทม. 10330
เจ้าของ : คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Faculty of Science, Chulalongkorn University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : research@sc.chula.ac.th
Website : http://ejournal.sc.chula.ac.th/index.php?option=com_content
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :