รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย
Journal Name : Journal of Thai Interdisciplinary Research
ชื่อบรรณาธิการ : Yongyudh Vajaradul
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JTIR
ISSN : 2465-3837
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสารวิจัยสหวิยาการไทย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เลขที่ 85 ถ.มาลัยแมน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
เจ้าของ : cooperation of 6 institutes which consists of: (1) the Interdisciplinary Network of the Royal Institute of Thailand Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn, (2) Nakhon Pathom
จำนวนฉบับต่อปี : 6
Email : jtir.npru@gmail.com
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Engineering / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Continued as pISSN: 2697-522X, eISSN: 2697-536X
  • Formerly known as pISSN: 1905-6583
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.10 No.1 (2015) - Vol.14 No.3 (2019)