รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย
Total Citations : 37
Total Publications : 189
Journal Name : Journal of Thai Interdisciplinary Research
ชื่อบรรณาธิการ : Yongyudh Vajaradul
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JTIR
ISSN : 2465-3837
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสารวิจัยสหวิยาการไทย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เลขที่ 85 ถ.มาลัยแมน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
เจ้าของ : cooperation of 6 institutes which consists of: (1) the Interdisciplinary Network of the Royal Institute of Thailand Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn, (2) Nakhon Pathom
จำนวนฉบับต่อปี : 6
Email : jtir.npru@gmail.com
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Engineering / Social Sciences
หมายเหตุ :
 • Formerly known as: ISSN : 1905-6583, วารสารวิชาการราชภัฏตะวันตก | Journal of Western Rajabhat Universities (Vol. 1 No. 1 2006 - Vol. 9 No.1 2014)
 • Currently known as: ISSN : 2697-522X, Interdisciplinary Research Review (Vol.14 No.4 2019 - present)

 • ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

  ข้อมูลของวารสาร
  2013
  2014
  2015
  2016
  2017
  2018
  2019
  2020
  2021
  2022
  Citation
  0
  0
  0
  8
  14
  13
  2
  0
  0
  0
  Publication
  0
  0
  26
  47
  54
  62
  0
  0
  0
  0
  Citation / Publication
  0
  0
  0
  0.17
  0.26
  0.21
  0
  0
  0
  0