รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย
Journal Name : Journal of Thai Interdisciplinary Research
ชื่อบรรณาธิการ : Yongyudh Vajaradul
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JTIR
ISSN : 2465-3837
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสารวิจัยสหวิยาการไทย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เลขที่ 85 ถ.มาลัยแมน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
เจ้าของ : cooperation of 6 institutes which consists of: (1) the Interdisciplinary Network of the Royal Institute of Thailand Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn, (2) Nakhon Pathom
จำนวนฉบับต่อปี : 6
Email : jtir.npru@gmail.com
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Engineering / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as: ISSN : 1905-6583, วารสารวิชาการราชภัฏตะวันตก | Journal of Western Rajabhat Universities (Vol. 1 No. 1 2006 - Vol. 9 No.1 2014)
  • Currently known as: ISSN : 2697-522X, Interdisciplinary Research Review (Vol.14 No.4 2019 - present)