รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง
Total Citations : 76
Total Publications : 305
Journal Name : Journal of Fisheries Technology Research
ชื่อบรรณาธิการ : Asst.Prof.Dr.Prachaub Chaibu
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: J.Fish.Tech.Res.
ISSN : 1905-7393
E-ISSN : 2730-146X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กลุ่มสนับสนุนวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
เจ้าของ : คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ / Faculty of Fisheries Technology and Aquatic Resources, Maejo University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : jfishtech.mju@gmail.com
Website : http://www.fishtech.mju.ac.th/WEB/Journal_FT/main/index.php?select=main
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Environmental Science / Veterinary
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Citation
12
7
8
1
3
0
0
0
0
0
Publication
30
21
20
20
21
18
19
18
0
0
Citation / Publication
0.4
0.33
0.4
0.05
0.14
0
0
0
0
0