รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง
Journal Name : Journal of Fisheries Technology Research
ชื่อบรรณาธิการ : Asst.Prof.Dr.Chanagun Chitmanat
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: J.Fish.Tech.Res.
ISSN : 1905-7393
E-ISSN : 2730-146X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กลุ่มสนับสนุนวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
เจ้าของ : คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ / Faculty of Fisheries Technology and Aquatic Resources, Maejo University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : jfishtech.mju@gmail.com
Website : http://www.fishtech.mju.ac.th/WEB/Journal_FT/main/index.php?select=main
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Environmental Science / Veterinary
หมายเหตุ :