รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง
Total Citations : 164
Total Publications : 268
Journal Name : Journal of Fisheries Technology Research
ชื่อบรรณาธิการ : Asst.Prof.Dr.Prachaub Chaibu
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: J.Fish.Tech.Res.
ISSN : 1905-7393
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กลุ่มสนับสนุนวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
เจ้าของ : คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ / Faculty of Fisheries Technology and Aquatic Resources, Maejo University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
โทรศัพท์ : 0842936451
Email : jfishtech.mju@gmail.com
Website : http://www.fishtech.mju.ac.th/WEB/Journal_FT/main/index.php?select=main
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Environmental Science / Veterinary
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
18
23
12
13
3
6
1
0
0
0
Publication
23
21
30
21
20
20
21
18
0
0
Citation / Publication
0.78
1.1
0.4
0.62
0.15
0.3
0.05
0
0
0