รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 5
Total Publications : 66
Journal Name : International Journal of Agricultural Travel and Tourism
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1906-8700
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ATMA Headquarters: School of Tourism Development, Maejo University, Chiang Mai, Thailand 50290
เจ้าของ : School of Tourism Development, Maejo University, Thailand and Asian Tourism Management Association
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : tds.atma@gmail.com
Website : http://www.tourism.mju.ac.th/Journal.php
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
Publication
0
18
20
19
9
0
0
0
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0.05
0
0
0
0
0
0