รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : International Journal of Agricultural Travel and Tourism
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1906-8700
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ATMA Headquarters: School of Tourism Development, Maejo University, Chiang Mai, Thailand 50290
เจ้าของ : School of Tourism Development, Maejo University, Thailand and Asian Tourism Management Association
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : tds.atma@gmail.com
Website : http://www.tourism.mju.ac.th/Journal.php
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :