รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.
Total Citations : 707
Total Publications : 802
Journal Name : KMUTT Research and Development Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ศ.ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: KMUTT R&D Journal
ISSN : 0125-278X
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร อาคารสำนักอธิการบดี ชั้น 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี / King Mongkut’s University of Technology Thonburi
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : journal@kmutt.ac.th
Website : https://journal.kmutt.ac.th/
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Engineering / Materials Science / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
66
48
62
38
26
39
16
6
1
0
Publication
28
36
34
35
28
42
42
33
15
0
Citation / Publication
2.36
1.33
1.82
1.09
0.93
0.93
0.38
0.18
0.07
0