รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.
Total Citations : 797
Total Publications : 828
Journal Name : KMUTT Research and Development Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ศ.ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: KMUTT R&D Journal
ISSN : 0125-278X
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร อาคารสำนักอธิการบดี ชั้น 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี / King Mongkut’s University of Technology Thonburi
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : journal@kmutt.ac.th
Website : https://journal.kmutt.ac.th/
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Engineering / Materials Science / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
77
53
71
44
30
49
31
18
1
0
Publication
28
36
34
35
28
42
42
33
26
15
Citation / Publication
2.75
1.47
2.09
1.26
1.07
1.17
0.74
0.55
0.04
0