รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.
Total Citations : 393
Total Publications : 865
Journal Name : KMUTT Research and Development Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ศ.ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: KMUTT R&D Journal
ISSN : 0125-278X
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร อาคารสำนักอธิการบดี ชั้น 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี / King Mongkut’s University of Technology Thonburi
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : journal@kmutt.ac.th
Website : https://journal.kmutt.ac.th/
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Engineering / Materials Science / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Citation
37
36
32
20
38
16
13
1
0
0
Publication
34
35
28
42
42
33
26
36
16
0
Citation / Publication
1.09
1.03
1.14
0.48
0.9
0.48
0.5
0.03
0
0