รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.
Journal Name : KMUTT Research & Development Journal
ชื่อบรรณาธิการ : Prof. Dr.Sakamon Devahastin
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: KMUTT R&D Journal
ISSN : 0125-278X
E-ISSN : 2697-5521
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : KMUTT Research & Development Journal Research, Innovation and Partnerships Office, King Mongkut’s University of Technology Thonburi 126 Pracha Uthit Rd., Bang Mod, Thung Khru, Bangkok 10140
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี / King Mongkut’s University of Technology Thonburi
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : journal@kmutt.ac.th
Website : https://journal.kmutt.ac.th/
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Engineering / Environmental Science / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Continued as eISSN: 3027-7914