รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
Total Citations : 14
Total Publications : 553
Journal Name : Research and Development Journal Loei Rajabhat University
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: LRUJ
ISSN : 1905-1867
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ชั้น 4 อาคาร20 ถนนเลย-เชียงคาน ต. เมือง อ.เมือง จ.เลย 42000
เจ้าของ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย / Research and Development Institute, Loei Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : research_lru@hotmail.com
Website : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/researchjournal-lru
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Citation
0
3
0
2
3
1
2
1
0
0
Publication
40
40
48
62
40
40
40
32
10
0
Citation / Publication
0
0.08
0
0.03
0.08
0.03
0.05
0.03
0
0