รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
Total Citations : 47
Total Publications : 104
Journal Name : Journal of Research and Curriculum Development
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.มารุต พัฒผล และ ผศ.ดร.ดนุลดา จามจุรี
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JRCD
ISSN : 2229-2365
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เจ้าของ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / The Graduate School of Srinakharinwirot University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : rutmarut@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/jrcd
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
7
9
4
3
9
3
7
1
2
0
Publication
6
8
7
8
16
15
19
25
0
0
Citation / Publication
1.17
1.13
0.57
0.38
0.56
0.2
0.37
0.04
0
0