รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม
Journal Name : Journal of Architectural Research and Studies
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1685-361X
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Faculty of Architecture, Thammasat University Room 713, Faculty of Engineering Building Thammasat University, Rangsit Campus, Klong Luang, Pathumthani 12121
เจ้าของ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University
จำนวนฉบับต่อปี : 1
Email :
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • Continued as pISSN: 1905-2022, eISSN: 2773-8868