รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม
Total Citations : 21
Total Publications : 25
Journal Name : Journal of Architectural Research and Studies
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1685-361X
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Faculty of Architecture, Thammasat University Room 713, Faculty of Engineering Building Thammasat University, Rangsit Campus, Klong Luang, Pathumthani 12121, Thailand
เจ้าของ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University
จำนวนฉบับต่อปี : 1
Email :
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ : Currently known as: ISSN : 1905-2022, วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง | Journal of Architectural/Planning Research and Studies (JARS) (Vol.3 2005 - present).

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
2
1
0
1
3
1
0
1
0
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0