รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Total Citations : 7
Total Publications : 146
Journal Name : Journal of Fine Arts, Chiang Mai University
ชื่อบรรณาธิการ : ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ม.ล.สุรสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JOFA
ISSN : 1906-0572
E-ISSN : 2651-1428
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50202
เจ้าของ : คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / Faculty of Finearts, Chiang Mai University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : journal_2011@finearts.cmu.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/fineartsJournal
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
1
0
2
2
1
0
0
0
Publication
0
16
13
12
13
11
12
16
16
8
Citation / Publication
0
0
0.08
0
0.15
0.18
0.08
0
0
0