รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจิตรศิลป์
Journal Name : Journal of Fine Arts
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ. ดร.คณิเทพ ปิตุภูมินาค
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JOFA
ISSN : 1906-0572
E-ISSN : 2651-1428
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50202
เจ้าของ : คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / Faculty of Finearts, Chiang Mai University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : journal_2011@finearts.cmu.ac.th
Website : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/fineartsJournal
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities
หมายเหตุ :
  • Continued as eISSN: 2985-1181