รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Total Citations : 2
Total Publications : 54
Journal Name : Faculty of Humanities and Social Sciences Nakhon Sawan Rajabhat University Academic Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ. ดร. ชนิกา พรหมมาศ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: hssnsru
ISSN : 2465-4426
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 398 หมู่ 9 ต.นครสวรรค์ตก ถ. สวรรค์วิถี อ. เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
เจ้าของ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : thai_nsru@hotmail.com
Website : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/hssnsru
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
Publication
0
0
0
0
0
11
12
31
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0.08
0.03
0
0