รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : International Journal of Asian Tourism Management
ชื่อบรรณาธิการ : Weerapon Thongma
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1906-8654
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : School of Tourism Development, Maejo University, Chiang Mai, Thailand 50290
เจ้าของ : School of Tourism Development, Maejo University, Thailand and Asian Tourism Mnanagement Association
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : tds.atma@gmail.com
Website : http://www.tourism.mju.ac.th/journal.php
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :