รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
Total Citations : 66
Total Publications : 221
Journal Name : ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.เสาวนีย์ สมันต์ตรีพร
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: AJBTU
ISSN : 2286-6590
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 16/10 หมู่ 2 ถนนทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : Journal.btu@gmail.com
Website : https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bkkthon/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
2
2
12
27
6
9
6
2
0
Publication
0
14
33
33
41
27
36
37
0
0
Citation / Publication
0
0.14
0.06
0.36
0.66
0.22
0.25
0.16
0
0