รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
Total Citations : 32
Total Publications : 161
Journal Name : Academic Journal of North Bangkok University
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: NBU
ISSN : 2286-8860
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 6/999 ซอยพหลโยธิน 52 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ / North Bangkok University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : sowwanee.si@northbkk.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/NBU/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Economics, Econometrics and Finance
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
1
3
4
6
5
7
5
1
0
0
Publication
0
0
19
17
16
22
37
50
0
0
Citation / Publication
0
0
0.21
0.35
0.31
0.32
0.14
0.02
0
0