รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Total Citations : 11
Total Publications : 387
Journal Name : Sisaket Rajabhat University Journal
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.อุดมพันธุ์ พิชญ์ประเสริฐ
ชื่อย่อของวารสาร : วมศก
Abbreviation Name: SRUJ
ISSN : 1906-0327
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักงานบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ถ.ไทยพันทา ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
เจ้าของ : สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : sskru.journal@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/sskrujournal/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Decision Sciences / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
1
1
0
4
1
1
1
1
0
0
Publication
35
40
31
50
47
14
42
50
36
0
Citation / Publication
0.03
0.03
0
0.08
0.02
0.07
0.02
0.02
0
0