รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 36
Total Publications : 147
Journal Name : International Journal of Behavioral Science
ชื่อบรรณาธิการ : Kanu Priya Mohan, Dusadee Yolao
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1906-4675
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เจ้าของ : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / Behavioral Science Research Institute, Srinakharinwirot University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : journal_ijbs@hotmail.com, dusadee@swu.ac.th
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
 • Index: Vol.6 No.1 September 2011-Vol.13 No.1 January 2018
 • Currently known as: The Journal of Behavioral Science (Vol.1 No.1 September 2006-Vol.5 No.1 September 2010, Vol.13 No.2 July 2018-present)

 • ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

  ข้อมูลของวารสาร
  2012
  2013
  2014
  2015
  2016
  2017
  2018
  2019
  2020
  2021
  Citation
  3
  1
  0
  4
  7
  4
  2
  0
  0
  0
  Publication
  7
  7
  14
  14
  18
  16
  14
  0
  0
  0
  Citation / Publication
  0.43
  0.14
  0
  0.29
  0.39
  0.25
  0.14
  0
  0
  0