รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม
Total Citations : 10
Total Publications : 187
Journal Name : Saengtham College Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.อภิสิทธิ์ กฤษเจริญ
ชื่อย่อของวารสาร : วารสารวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม
Abbreviation Name: Saengtham College Journal
ISSN : 1906-5078
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ศูนย์วิจัยค้นคว้าศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม เลขที่ 20 หมู่ 6 ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
เจ้าของ : ศูนย์วิจัยค้นคว้าศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : aphisit15@hotmail.com, academic.sc2014@gmail.com, rcrc.saengtham2016@gmail.com
Website : http://www.saengtham.ac.th/journal/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
Publication
10
11
13
15
20
18
21
23
21
0
Citation / Publication
0.1
0
0
0.07
0.05
0
0
0
0
0