รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
Total Citations : 7
Total Publications : 136
Journal Name : APHEIT JOURNAL (SCIENCE AND TECHNOLOGY)
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.ทิพรัตน์ วงษ์เจริญ
ชื่อย่อของวารสาร : สสอท. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Abbreviation Name: APHEIT SCIENCE AND TECHNOLOGY
ISSN : 2286-9514
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 328 ศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เจ้าของ : สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย / Association of Private Higher Education Institutions of Thailand
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : areerat.su@bu.ac.th, rommanee.y@bu.ac.th, apheit@bu.ac.th
Website : http://apheit.bu.ac.th/index.php/read-science
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Computer Science / Engineering / Environmental Science
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
1
0
0
3
2
1
0
0
0
Publication
0
8
10
16
16
22
30
14
14
6
Citation / Publication
0
0.13
0
0
0.19
0.09
0.03
0
0
0