รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
Total Citations : 2
Total Publications : 60
Journal Name : CRMA Journal
ชื่อบรรณาธิการ : พันเอก ผศ. ภาคภูมิ รุจิเสนีย์
ชื่อย่อของวารสาร : วารสารวิชาการ รร.จปร.
Abbreviation Name:
ISSN : 2350-9600
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สภาอาจารย์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อ.เมือง จ.นครนายก 26001
เจ้าของ : สภาอาจารย์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
จำนวนฉบับต่อปี : 1
Email : phadermn@yahoo.com
Website : http://veel.crma.ac.th/Journal/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Chemistry / Computer Science / Engineering
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
11
12
14
10
0
0
0
13
0
0
Citation / Publication
0
0.08
0
0
0
0
0
0
0
0