รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 3
Total Publications : 68
Journal Name : International Journal of Child Development and Mental Health
ชื่อบรรณาธิการ : สมัย ศิริทองถาวร
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: International Journal of Child Development and Men
ISSN : 2286-7481
E-ISSN : 2586-887X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Rajanagarindra Institute of Child Development196 Village No.10 Fang-Chiang Mai Rd., Don Keaw Sub-district, Mae Rim District, Chiang Mai , Thailand, 50180
เจ้าของ : สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์, กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : cdmhjournalricd2015@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/cdmh
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Psychology / Social Sciences / Health Professions
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
Publication
0
0
10
10
10
10
10
13
5
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0.1
0
0
0