รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
Total Citations : 3
Total Publications : 83
Journal Name : Huachiew Chalermprakiet law journal
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.วุฒิชัย เต็งพงศธร
ชื่อย่อของวารสาร : วารสารวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิ
Abbreviation Name: Huachiew Chalermprakiet law journal
ISSN : 2286-6965
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 18/18 ถ.บางนา-ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
เจ้าของ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ / Faculty of Law, Huachiew Chalermprakiet University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : faclaw120hcu@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/lawhcu
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
Publication
0
0
15
14
14
12
13
15
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0.07
0
0.08
0.07
0
0