รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.
Total Citations : 55
Total Publications : 277
Journal Name : Journal of The Faculty of Architecture King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.ญาดา ชวาลกุล
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 0125-5134
E-ISSN : 2673-0456
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
เจ้าของ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง / Faculty of Architecture, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : journal.archkmitl@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/archkmitl
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
8
5
7
8
6
2
3
1
0
0
Publication
17
24
23
30
27
17
27
40
20
2
Citation / Publication
0.47
0.21
0.3
0.27
0.22
0.12
0.11
0.03
0
0