รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
Total Citations : 121
Total Publications : 192
Journal Name : Industry Technology Lampang Rajabhat University
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: ITECHJ
ISSN : 1906-5337
E-ISSN : 2672-9539
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 หมู่ 9 ต.ชมพู ถ.ลำปาง-แม่ทะ อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
เจ้าของ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : journalitech@gmail.com
Website : www.tci-thaijo.org/index.php/Itech/, http://www.journal.itech.lpru.ac.th/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Computer Science / Engineering / Materials Science
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
7
13
17
30
14
17
3
1
0
0
Publication
14
17
20
20
22
25
21
10
8
0
Citation / Publication
0.5
0.76
0.85
1.5
0.64
0.68
0.14
0.1
0
0