รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Total Citations : 151
Total Publications : 417
Journal Name : Technical Education Journal King Mongkut's University of Technology North Bangkok
ชื่อบรรณาธิการ : Prof.Dr. Panich Voottipruex
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: jote
ISSN : 1905-3819
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
เจ้าของ : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ / Faculty of Technical Education, King Mongkuts University of Technology North Bangkok
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : journal@fte.kmutnb.ac.th
Website : http://journal.fte.kmutnb.ac.th/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Computer Science / Engineering / Materials Science
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
12
11
12
42
41
8
7
4
0
0
Publication
24
29
31
45
52
57
68
90
0
0
Citation / Publication
0.5
0.38
0.39
0.93
0.79
0.14
0.1
0.04
0
0