รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Journal Name : Technical Education Journal King Mongkut's University of Technology North Bangkok
ชื่อบรรณาธิการ : Prof. Dr.Panich Voottipruex
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: jote
ISSN : 1905-3819
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
เจ้าของ : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ / Faculty of Technical Education, King Mongkuts University of Technology North Bangkok
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : journal@fte.kmutnb.ac.th
Website : http://journal.fte.kmutnb.ac.th/
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Computer Science / Engineering / Materials Science
หมายเหตุ :
  • Continued as eISSN: 2985-2153