รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 9
Total Publications : 58
Journal Name : International Journal of East Asian Studies
ชื่อบรรณาธิการ : รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพล เครือรัฐติกาล
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: IJEAS
ISSN : 0857-6033
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12121
เจ้าของ : สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / Institute of East Asian Studies, Thammasat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : ijeas@asia.tu.ac.th
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :
 • Index Vol.18 No.1 2013 - Vol.23 No.2 2019
 • Formerly known as: วารสารเอเชียตะวันออกศึกษา | Journal of East Asian Studies (Index Vol.12 No.1 2007 - Vol.14 No.1 2009)
 • Formerly known as: The International Journal of East Asian Studies (Index Vol.14 No.2 2010 - Vol.17 No.2 2013)
 • Currently known as: ISSN : 2730-1435, Thai Journal of East Asian Studies (Index Vol.24 No.1 2020 - present)

 • ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

  ข้อมูลของวารสาร
  2011
  2012
  2013
  2014
  2015
  2016
  2017
  2018
  2019
  2020
  Citation
  1
  0
  0
  0
  0
  3
  1
  0
  0
  0
  Publication
  0
  0
  0
  7
  4
  9
  11
  13
  14
  0
  Citation / Publication
  0
  0
  0
  0
  0
  0.33
  0.09
  0
  0
  0