รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : International Journal of East Asian Studies
ชื่อบรรณาธิการ : รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพล เครือรัฐติกาล
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: IJEAS
ISSN : 0857-6033
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12121
เจ้าของ : สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / Institute of East Asian Studies, Thammasat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : ijeas@asia.tu.ac.th
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 0857-6033
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.18 No.1 (2013) - Vol.23 No.2 (2019)