รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม
Total Citations : 70
Total Publications : 133
Journal Name : The Journal of Social Communication Innovation
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.เสาวลักษณ์ พันธบุตร
ชื่อย่อของวารสาร : วนสส
Abbreviation Name: JCOSCI
ISSN : 1906-6988
E-ISSN : 2586-9078
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ซ.สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เจ้าของ : วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / College of Social Communication Innovation, Srinakharinwirot University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : coscijournal@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/jcosci
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
2
4
8
16
24
14
0
0
Publication
0
0
17
10
10
23
33
40
0
0
Citation / Publication
0
0
0.12
0.4
0.8
0.7
0.73
0.35
0
0