รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
Journal Name : Journal of Business Administration The Association of Private Education Institutions of Thailand
ชื่อบรรณาธิการ : Busaya Vongchavalitkul, Asst.Prof.Dr.
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: j bus adm assoc priv high educ thail.
ISSN : 2287-0717
E-ISSN : 2673-0529
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสบางกอก 298 ถ.สรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
เจ้าของ : สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย / Association of Private Higher Education Institutions of Thailand
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : busaya2001@gmail.com, apheitbus_journal@southeast.ac.th
Website : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/apheitvu
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Decision Sciences / Economics, Econometrics and Finance
หมายเหตุ :