รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
Total Citations : 53
Total Publications : 116
Journal Name : Journal of Business Administration The Association of Private Education Institutions of Thailand
ชื่อบรรณาธิการ : Busaya Vongchavalitkul, Asst.Prof.Dr.
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: j bus adm assoc priv high educ thail.
ISSN : 2287-0717
E-ISSN : 2673-0529
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 84 หมู่ 4 ต.บ้านเกาะ เมือง นครราชสีมา 30000
เจ้าของ : สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย / Association of Private Higher Education Institutions of Thailand
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : busaya2001@gmail.com, apheitbus_journal@vu.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/apheitvu
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Decision Sciences / Economics, Econometrics and Finance
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
2
15
13
14
6
1
1
1
0
Publication
0
0
0
16
17
21
26
35
1
0
Citation / Publication
0
0
0
0.81
0.82
0.29
0.04
0.03
1
0