รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Journal Name : The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok
ชื่อบรรณาธิการ : Professor Dr.Suchart Siengchin (ศ. ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน)
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: The Journal of KMUTNB
ISSN : 2985-2080
E-ISSN : 2985-2145
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ / King Mongkut's University of Technology North Bangkok
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : teetima.c@op.kmutnb.ac.th, journal@op.kmutnb.ac.th
Website : https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/kmutnb-journal/index
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Computer Science / Engineering / Mathematics
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 0857-684X, eISSN: 2465-4698