รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Total Citations : 373
Total Publications : 1269
Journal Name : The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok
ชื่อบรรณาธิการ : ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: The Journal of KMUTNB
ISSN : 0857-684X
E-ISSN : 2465-4698
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ / King Mongkut's University of Technology North Bangkok
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : teetima.c@op.kmutnb.ac.th
Website : http://ojs.kmutnb.ac.th/index.php/kjournal
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Computer Science / Engineering / Mathematics
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
80
27
10
20
14
13
6
7
1
0
Publication
74
74
71
59
48
48
76
82
48
0
Citation / Publication
1.08
0.36
0.14
0.34
0.29
0.27
0.08
0.09
0.02
0