รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : International Journal of Management, Business, and Economics
ชื่อบรรณาธิการ : Ungul Laptaned
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: IJMBE
ISSN : 2408-1914
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Graduate College of Management, Sripatum University, Bangkok 10900
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยศรีปทุม / Sripatum University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : epxull@yahoo.com
Website : http://www.ijmbe.net/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Decision Sciences / Economics, Econometrics and Finance
หมายเหตุ :