รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
Journal Name : UMT-Poly Journal
ชื่อบรรณาธิการ : รศ. ดร.วีระศักดิ์ จินารัตน์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: UMTPOLY
ISSN : 2673-0618
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ :
 • The Eastern University of Management and Technology 749/1 Changyankul Rd. Muang. Ubonratchathani 34000
 • มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น 749/1 ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
 • เจ้าของ : มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น / The Eastern University of Management and Technology
  จำนวนฉบับต่อปี : 2
  Email : umtpoly.journal@umt.ac.th, chaloemphon.m@umt.ac.th
  Website : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/umt-poly
  TCI กลุ่มที่ : 2
  สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
  สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Psychology / Social Sciences
  หมายเหตุ :
 • Formerly known as pISSN: 1686-7440
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.8 No.1 (2011)