รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี
Journal Name : Journal of Thonburi University
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ. ดร.อุไรรัตน์ แย้มชุติ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1905-9469
E-ISSN : 2408-2007
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี 248 ซ.เพชรเกษม 110 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยธนบุรี / Thonburi University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : urairat-y@thonburi-u.ac.th
Website : http://trujournal.thonburi-u.ac.th/
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • Continued as eISSN: 2672-9202