รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี
Total Citations : 200
Total Publications : 335
Journal Name : Journal of Thonburi University
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.อุไรรัตน์ แย้มชุติ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1905-9469
E-ISSN : 2408-2007
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี 248 ซ.เพชรเกษม 110 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยธนบุรี / Thonburi University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : urairat-y@thonburi-u.ac.th
Website : http://trujournal.thonburi-u.ac.th/
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ : ยกเลิก ISSN, เปลี่ยน E-ISSN และชื่อวารสาร (ใหม่) คือ E-ISSN : 2672-9202, วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี | Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University ตั้งแต่ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2562 (Vol.13 No.1 2019) เป็นต้นไป

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
9
9
15
28
24
25
47
34
0
0
Publication
19
16
23
41
35
34
42
93
0
0
Citation / Publication
0.47
0.56
0.65
0.68
0.69
0.74
1.12
0.37
0
0