รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
Total Citations : 1
Total Publications : 20
Journal Name : Journal of Thonburi University (Science and Technology)
ชื่อบรรณาธิการ : ฐิติพร กรัยวิเชียร
ชื่อย่อของวารสาร : ววท.มธร
Abbreviation Name: JSI.TRU
ISSN :
E-ISSN : 2586-9965
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : มหาวิทยาลัยธนบุรี 248 เพชรเกษม 110 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยธนบุรี / Thonburi University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : d_kraivixien@yahoo.com, waraporn@thonburi-u.ac.th
Website : http://trujournalsi.blogspot.com/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Computer Science / Energy / Engineering
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
Publication
0
0
0
0
0
0
10
10
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0.1
0
0
0