รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
Journal Name : Journal of Thonburi University (Science and Technology)
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.ฐิติพร กรัยวิเชียร
ชื่อย่อของวารสาร : ววท.มธร
Abbreviation Name: JSI.TRU
ISSN :
E-ISSN : 2586-9965
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : มหาวิทยาลัยธนบุรี 248 เพชรเกษม 110 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยธนบุรี / Thonburi University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : d_kraivixien@yahoo.com, waraporn@thonburi-u.ac.th
Website : http://trujournalsi.blogspot.com/
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Computer Science / Energy / Engineering
หมายเหตุ :
  • Continued as eISSN: 2730-3837