รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี
Total Citations : 163
Total Publications : 291
Journal Name : Pathumthani University Academic Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.จิราภรณ์ ขันทอง
ชื่อย่อของวารสาร : วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี
Abbreviation Name: Pathumthani University Academic Journal
ISSN : 1906-4284
E-ISSN : 2697-3774
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : มหาวิทยาลัยปทุมธานี เลขที่ 140 หมู่ 4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยปทุมธานี / Pathumthani University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : ptujournal@ptu.ac.th
Website : http://ptu.ac.th/journal/index.php
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
15
17
18
50
6
22
6
6
1
0
Publication
0
0
42
57
17
47
64
64
0
0
Citation / Publication
0
0
0.43
0.88
0.35
0.47
0.09
0.09
0
0