รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
Total Citations : 244
Total Publications : 511
Journal Name : FEU academic review
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.ฉัตรทิพย์ สุวรรณชิน
ชื่อย่อของวารสาร : วารสาร มฟอ.
Abbreviation Name: FEU AR
ISSN : 1905-9590
E-ISSN : 2651-107X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการ วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 120 ถ.มหิดล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น / The Far Eastern University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : chattip.sc@feu.edu
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/feu
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Decision Sciences / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
3
13
23
36
41
52
34
13
2
0
Publication
35
8
20
33
62
77
96
88
4
0
Citation / Publication
0.09
1.63
1.15
1.09
0.66
0.68
0.35
0.15
0.5
0