รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
Total Citations : 33
Total Publications : 207
Journal Name : Phuket Rajabhat University Academic Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.นิมิต ซุ้นสั้น
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN :
E-ISSN : 2730-1745
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 21 หมู่ 6 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
เจ้าของ : สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต / Graduate School, Phuket Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : journal@pkru.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/pkrujo/index
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Health Professions
หมายเหตุ : ยกเลิกการจัดทำรูปเล่มวารสาร, ISSN : 1905-162X

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
1
0
3
7
2
4
10
2
0
0
Publication
11
12
15
20
26
14
32
20
34
1
Citation / Publication
0.09
0
0.2
0.35
0.08
0.29
0.31
0.1
0
0