รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
Total Citations : 0
Total Publications : 256
Journal Name : Journal of Suvarnabhumi Institute of Technology (Humanities and Social Sciences)
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.วิชนี คุปตะวาทิน
ชื่อย่อของวารสาร : วารสารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ (สาขาม
Abbreviation Name: J of Suvarnabhumi Tech
ISSN : 2539-5939
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักบริการวิชาการและวิจัย สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ เลขที่ 55/56 ถ.หนามแดง-บางพลี ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
เจ้าของ : สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ / Suvarnabhumi Institute of Technology
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : journal@svit.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/svittj/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
0
0
0
0
0
40
48
96
70
2
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0