รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 26
Total Publications : 138
Journal Name : International Journal of Renewable Energy
ชื่อบรรณาธิการ : Assist. Prof. Dr.-Ing. Nipon Ketjoy
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: IIRE
ISSN : 1905-7172
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : School of Renewable Energy Technology (SERT), Naresuan University, Phitsanulok 65000, Thailand
เจ้าของ : School of Renewable Energy Technology, (SERT)
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : iire@nu.ac.th
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Energy
หมายเหตุ : Currently known as: ISSN: 2586-8764, Journal of Renewable Energy and Smart Grid Technology (Vol.13 No.1 2018 - present)

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
1
2
0
0
2
4
0
0
0
0
Publication
12
12
12
12
12
20
0
0
0
0
Citation / Publication
0.08
0.17
0
0
0.17
0.2
0
0
0
0