รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : International Journal of Renewable Energy
ชื่อบรรณาธิการ : Assist. Prof. Dr.-Ing. Nipon Ketjoy
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: IIRE
ISSN : 1905-7172
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : School of Renewable Energy Technology (SERT), Naresuan University, Phitsanulok 65000, Thailand
เจ้าของ : School of Renewable Energy Technology, (SERT)
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : iire@nu.ac.th
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Energy
หมายเหตุ : Currently known as: ISSN: 2586-8764, Journal of Renewable Energy and Smart Grid Technology (Vol.13 No.1 2018 - present)