รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการวิถีสังคมมนุษย์
Total Citations : 13
Total Publications : 108
Journal Name : Journal of The Way Human Society
ชื่อบรรณาธิการ : อ.กิตติ์ธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์
ชื่อย่อของวารสาร : whs
Abbreviation Name: whs
ISSN : 2287-0482
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เลขที่ 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
เจ้าของ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ / Faculty of Humanities and Social Sciences, Kalasin University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : ykittanut.journal@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/wh/index
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
0
3
4
3
3
0
0
Publication
0
0
17
10
22
12
27
20
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0.14
0.33
0.11
0.15
0
0