รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี
Total Citations : 201
Total Publications : 858
Journal Name : Sripatum Chonburi Journal
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ์
ชื่อย่อของวารสาร : วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี
Abbreviation Name: Sripatum Chonburi Journal
ISSN : 1686-5715
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : มหาวิทยาลัยศรีปทุม วชลบุรี สำนักวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 79 หมู่ 1 ถนนบางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี / Sripatum University Choburi Campus
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : research@east.spu.ac.th
Website : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/SPUCJ/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Economics, Econometrics and Finance / Psychology
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
17
32
30
40
24
33
9
3
1
0
Publication
62
33
73
71
81
125
92
90
90
0
Citation / Publication
0.27
0.97
0.41
0.56
0.3
0.26
0.1
0.03
0.01
0