รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการศาลปกครอง
Total Citations : 106
Total Publications : 199
Journal Name : Administrative Courts Journal
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1513-7996
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กลุ่มสวัสดิการ สำนักบริหารกลาง 120 หมู่ 3 อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
เจ้าของ : สำนักงานศาลปกครอง
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email :
Website : http://www.admincourt.go.th/admincourt/site/09book_list-1.html
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
6
6
3
2
2
3
2
0
0
0
Publication
12
13
13
19
22
14
16
0
0
0
Citation / Publication
0.5
0.46
0.23
0.11
0.09
0.21
0.13
0
0
0