รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการสาธารณสุข
Total Citations : 2090
Total Publications : 1828
Journal Name : Journal of Health Science
ชื่อบรรณาธิการ : นพ.วิวัฒน์ โรจนพิทยากร
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JHS
ISSN : 0858-4923
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักวิชาการสาธารณสุข อาคาร 2 ชั้น 6 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
เจ้าของ : สำนักวิชาการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
จำนวนฉบับต่อปี : 6
Email : hmoph@hotmail.com,editor2015@hotmail.com
Website : https://digitaljournals.moph.go.th/tdj/index.php/JHS
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Nursing / Health Professions
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
77
44
80
98
104
53
50
10
16
0
Publication
109
130
109
121
114
113
153
116
0
0
Citation / Publication
0.71
0.34
0.73
0.81
0.91
0.47
0.33
0.09
0
0