รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 62
Total Publications : 553
Journal Name : International Journal of the Computer, The Internet and Management
ชื่อบรรณาธิการ : Srisakdi Charmonman
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: IJCIM
ISSN : 0858-7027
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เลขที่ 46 ถนนจรัลสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
เจ้าของ : Thailand Chapter of the Association for Computing Machinery - ACM
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : charmonman@gmail.com, parinnad@siamtechno.ac.th
Website : http://www.ijcim.th.org/
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Computer Science / Engineering
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
1
3
10
1
1
8
7
2
0
0
Publication
44
42
42
47
49
65
62
64
14
0
Citation / Publication
0.02
0.07
0.24
0.02
0.02
0.12
0.11
0.03
0
0