รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน
Total Citations : 2
Total Publications : 8
Journal Name : Academic Journal of Community Public Health
ชื่อบรรณาธิการ : สุมัทนา กลางคาร
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: AJCPH
ISSN : 2408-2686
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 หรือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 2-4 อาคารรวมหน่วยงานราชการ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
เจ้าของ : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : editorial.ajcph@gmail.com
Website : http://www.ajcph.org
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Nursing / Social Sciences / Health Professions
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
8
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0.13
0
0