รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์
Total Citations : 10
Total Publications : 84
Journal Name : Journal of Criminology and Forensic Science
ชื่อบรรณาธิการ : ศาสตราจารย์ พลตำรวจตรีหญิง ดร.พัชรา สินลอยมา
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JCFS
ISSN : 2408-2430
E-ISSN : 2673-0588
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 90 หมู่ 7 ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
เจ้าของ : คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : sinloyma@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/forensic/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
0
0
0
0
1
0
4
5
0
0
Publication
0
0
0
0
8
12
22
27
15
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0.13
0
0.18
0.19
0
0