รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา
Total Citations : 312
Total Publications : 293
Journal Name : Journal of Industrial Education
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.ไพรัช วงศ์ยุทธไกร
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1905-9450
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เจ้าของ : สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จำนวนฉบับต่อปี : 2
โทรศัพท์ : 02-649-5000 ต่อ 5287,5443
Email : ophast@hotmail.com
Website : http://ejournals.swu.ac.th/index.php/jindedu
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
17
28
33
53
48
36
24
2
0
0
Publication
26
22
21
20
19
22
24
23
0
0
Citation / Publication
0.65
1.27
1.57
2.65
2.53
1.64
1
0.09
0
0