รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา
Journal Name : Chalermkanchana Academic Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.สุชีราภรณ์ ธุวานนท์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2392-5655
E-ISSN : 3027-6632
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 99 หมู่ 6 ถนนศรีสะเกษ - อุบลราชธานี ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000 (เบอร์ผู้ประสานงานวารสาร: อ.ฐณิชา สาลีพันธ์ ตำแหน่ง รองอธิการบดี โทร 063-891-6649 อ.ชุติกาญจน์ ดาวเรือง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ โทร 091-358-4031)
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา / Chalermkarnchana University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : journalcnu99@gmail.com
Website : https://so19.tci-thaijo.org/index.php/cnujournal
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :