รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา
Total Citations : 6
Total Publications : 121
Journal Name : Chalermkanchana Academic Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.สุชีราภรณ์ ธุวานนท์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2392-5655
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 99 หมู่ 6 ถนนศรีสะเกษ - อุบลราชธานี ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000 (เบอร์ผู้ประสานงานวารสาร: อ.ฐณิชา สาลีพันธ์ ตำแหน่ง รองอธิการบดี โทร 063-891-6649 อ.ชุติกาญจน์ ดาวเรือง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ โทร 091-358-4031)
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา / Chalermkarnchana University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : journalcnu99@gmail.com
Website : http://cnujournal.cnu.ac.th/
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
2
1
1
2
0
0
0
Publication
0
0
0
0
44
21
56
0
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0.02
0.05
0.04
0
0
0