รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Journal of Applied Animal Science
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc.Prof. Dr.Tanasak Changbunjong
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: J Appl Anim Sci
ISSN : 1906-2257
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
เจ้าของ : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล / Faculty of Veterinary Science, Mahidol University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : vskkk@mahidol.ac.th
Website : https://vs.mahidol.ac.th/jaas/
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Veterinary
หมายเหตุ :