รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 17
Total Publications : 122
Journal Name : Journal of Applied Animal Science
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.น.สพ.ดร.กัมพล แก้วเกษ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: J Appl Anim Sci
ISSN : 1906-2257
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
เจ้าของ : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล / Faculty of Veterinary Science, Mahidol University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : vskkk@mahidol.ac.th
Website : https://vs.mahidol.ac.th/jaas/
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Veterinary
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
6
5
2
0
0
1
1
1
0
0
Publication
9
13
11
12
13
13
13
13
0
0
Citation / Publication
0.67
0.38
0.18
0
0
0.08
0.08
0.08
0
0