รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการแพทย์ เขต 11
Total Citations : 36
Total Publications : 257
Journal Name : Region 11 Medical Journal
ชื่อบรรณาธิการ : นพ.วัฒนศักดิ์ เพ็ชรเล็ก
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: reg11med
ISSN : 0857-5975
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 56 หมู่ 2 ถ.ศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี 84000
เจ้าของ : โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี กระทรวงสาธารณสุข / Suratthani Hospital, Ministry of Public Health
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : region11med@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/Reg11MedJ
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Nursing / Health Professions
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
4
8
9
6
5
3
0
0
Publication
0
0
0
0
71
53
67
66
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0.13
0.11
0.07
0.05
0
0