รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการแพทย์ เขต 11
Journal Name : Region 11 Medical Journal
ชื่อบรรณาธิการ : นพ.วัฒนศักดิ์ เพ็ชรเล็ก
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: reg11med
ISSN : 0857-5975
E-ISSN : 2730-3365
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 56 หมู่ 2 ถ.ศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี 84000
เจ้าของ : โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี กระทรวงสาธารณสุข / Suratthani Hospital, Ministry of Public Health
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : region11med@gmail.com
Website : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Reg11MedJ
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Nursing / Health Professions
หมายเหตุ :