รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการแสงอีสาน
Total Citations : 3
Total Publications : 46
Journal Name : Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Isan Campus
ชื่อบรรณาธิการ : สิทธิพร เกษจ้อย
ชื่อย่อของวารสาร : แสงอีสาน
Abbreviation Name: JSI
ISSN : 1685-5329
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 9/37 ม.12 บ.โนนชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน / Mahamakut Buddhist University Isan Campus
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : piakealexander@yahoo.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/jsi/
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
0
0
0
0
2
1
0
Publication
0
0
0
0
0
8
10
28
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0.07
0
0