รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Total Citations : 293
Total Publications : 343
Journal Name : Academic Services Journal, Prince of Songkla University
ชื่อบรรณาธิการ : พิเชษฐ เพียรเจริญ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: ASJ-PSU
ISSN : 0857-9296
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาลัยเขตปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
เจ้าของ : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี / Office of Academic Resources, Prince of Songkla University, Pattani Campus
จำนวนฉบับต่อปี : 3
โทรศัพท์ : 086-6950017, 073-348627, 084-9979826
Email : pichast.p@psu.ac.th
Website : https://sites.google.com/psu.ac.th/asj-psu
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
15
37
53
46
25
31
20
2
0
0
Publication
0
51
56
36
39
44
59
58
0
0
Citation / Publication
0
0.73
0.95
1.28
0.64
0.7
0.34
0.03
0
0