รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
Total Citations : 12
Total Publications : 187
Journal Name : Journal of Management Science Nakhon Pathom Rajabhat University
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.วิศิษฐ์ ฤทธิบุญไชย
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JMSNPRU
ISSN : 2392-5817
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 85 หมู่ 3 ถ.มาลัยแมน ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : wisitson@webmail.npru.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/JMSNPRU/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Economics, Econometrics and Finance / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
1
6
1
1
3
0
0
Publication
0
0
0
18
19
20
25
36
44
25
Citation / Publication
0
0
0
0.06
0.32
0.05
0.04
0.08
0
0